oprema

Компанијата ЕВРОХЕМ е основана 1991 година и основна дејност е производство и трговија со хемија и хемиски производи. Од 2001 година стануваме генерални застапници на Marigold Industrial подоцна Comasec-Marigold, водечка компанија во светот, специјализирана за производство на заштитни ракавици. Во 2009 ја основаме и ЕВРОХЕМ-КРИСТИ  која се специјализира за производство и продажба на  Лични Заштитни Средства. Располагаме со повеќе од 200 типови на ракавици за најразлични намени, заштитни чевли, заштита на глава, очи и дишните патишта, работна облека итн.   
Покрај програмата на ХТЗ опрема, вршиме производство и трговија со хемиски производи за повеќе индустрии (прехрамбена,  производство на бои и лакови, пластика, адитиви за градежништво, хартија, козметика итн.)

Room